Automobilinės garso aparatūros (dB Drag) varžybų dalyvio taisyklės:

1. Bendorsios nuostatos

1.1 dB Drag varžybos – tai automobilių garso aparatūros sistemų varžybos.
Garso slėgio matavimai atliekami SPL-Lab/Term-Lab prietaisais, skirtu dB Drag racing varžyboms.

1.2 Šių varžybų tikslas – populiarinti automobilinės garso aparatūros entuziastų kultūrą Lietuvoje, skatinti automobilių savininkus ir naudotojus laikytis kelių eismo taisyklių, užtikrinti Renginių dalyvių bei žiūrovų, jų turto saugumą bei nustatyti dalyvių teises ir pareigas.
Dalyvis turi būti susipažinęs su varžybų taisyklėmis ir registracijos metu tai patvirtinti parašu arba registracijos metu pažymėti, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis.

1.3 Dalyvis nesilaikantis šių taisyklių – diskvalifikuojamas ir visi rezultatai, išmatuoti varžybų metu – anuliuojami.

2. Dalyvavimas varžybose

2.1 Varžybose dalyvauja asmenys, ne jaunesni nei 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus, užpildę kiekvieno renginio aprašyme nurodytą registracijos paraišką, organizatorių nustatyta tvarka ir terminais sumokėję Varžybų dalyvio mokestį, į Varžybų vietą atgabenę techniškai tvarkingus, švarius automobilius ir įvykdę Taisyklėse nurodytas sąlygas.

2.2 Visa informacija apie dalyvių registracijos, varžybų dalyvio mokesčio sumokėjimo terminus nurodoma varžybų aprašymuose. Dalyviai tinklapyje www.bassroyal.lt privalo užpildyti registracijos paraišką ir sumokėti Dalyvio mokestį (dalyvio mokestis gali kisti, priklausomai nuo renginio vietos, renginio mąsto ir kt., dalyvio mokestis nurodomas kiekvienų varžybų renginio aprašymuose). Dalyvio mokestį, paraišką užpildę asmenys, gali sumokėti bankiniu pavedimu į organizatoriaus sąskaitą:

Asociacija Autojungtis 
Įmonės kodas 305069380
LT897300010158192456

arba grynais Varžybų dieną Varžybų organizatoriui Varžybų vietoje, ne vėliau kaip iki Varžybų pradžios.

2.3 Varžybų organizatorius turi teisę sustabdyti Dalyvių registraciją anksčiau, nei nurodyti terminai Varžybų aprašymuose.

2.4 Pirmenybė teikiama Dalyviams, užsiregistravusiems išankstinės registracijos metu ir apmokėję Dalyvio mokestį pavedimu.

2.5 Varžybų dieną Dalyviai privalo atvykti organizatoriaus nustatytu laiku. Atvykusius vėliau Dalyvius, Organizatorius turi teisę neįleisti į Varžybų teritoriją.

2.6 Įvykdžius registraciją, sumokėjus Dalyvio mokestį. Organizatorius išduoda Dalyviui žymą, kuri patvirtina Dalyvio registraciją.

2.7 Žyma, patvirtinanti apie registracijos mokesčio sumokėjimą, prisegama prie kiekvienam dalyviui išduodamo Dalyvio lapo, kurį visą varžybų laiką dalyvis privalo laikyti ant savo automobilio priekinės panelės, vairuotojo pusėje.

2.8 Pasibaigus registracijai, techninė komisija, kurią suburia Organizatorius, patikrina visų dalyvių automobilinę garso įrangą ir patvirtina, kurioje klasėje Dalyvis varžysis.

2.9 Registracijos formoje Dalyvis turi nurodyti automobilio modifikacijas, jei tokios yra.

3. Varžybų kategorijos

3.1 SPL RACE

3.1.1 Matavimo metu fiksuojamas didžiausias momentinis garso slėgio lygis automobilio salone, 20-60Hz diapazone.

3.1.2 Matavimo metu, Dalyviai gali naudoti bet kokią laikmeną (USB, duomenų kaupiklius, Bluetooth sąsają ar kt.) su bet kokiu muzikiniu įrašu.

3.1.3 Matuojamas dažnis ne žemesnis nei 20 Hz ir ne aukštesnis kaip 60 Hz.

3.1.4 Matavimo metu užfiksavus maksimalų rezultatą mažesniame nei 20Hz ar didesniame nei 60 Hz ruože, rezultatas yra įskaitomas 0,00 dB.

3.1.5 Garso slėgio matavimas vykdomas 60s.

3.2 BASS RACE

3.2.1 Matavimo metu fiksuojamas slėgio 60s sekundžių vidurkis automobilio salone, 25-50 Hz diapazone.

3.2.2 Matavimui atlikti Dalyviui duodamas Varžybų Organizatorių paruoštas garso takelis (25-50 Hz diapazone).

3.2.3 Fiksuojamas automobilio garso sistemos išduodamas slėgio vidurkis.

3.2.4 Rezultatas fiksuojamas išgrojus visą garso takelį.

4. Skirstymas į klases

4.1 Dalyviai skirstomi į septynias klases: Junior, Street Stock, Street A, Street B, Street C, Extreme, Extreme PLUS.

4.2 Dalyviai į klases suskirstomi pagal tai, kokia garso sistema sumontuota automobilyje ir kokios atliktos automobilio modifikacijos.

4.3 Kiekvienas garsiakalbis, kurio skersmuo 25cm ir daugiau laikomas žemo dažnio garsiakalbiu. Pasyviniai garso skleidėjai, portai ir kanalai nelaikomi žemo dažnio garsiakalbiais.

4.4 Klasėse Junior, Street Stock, Street A, Street B ir Street C gali dalyvauti neperdirbti automobiliai, neturintys pertvarų ar sienų, su techniniame pase nurodytu sėdynių skaičiumi. Sėdynės garso slėgio matavimo metu gali būti užlenktos, bet teisėjui pareikalavus, turi būti įmanoma jas atlenkti į originalią padėtį. Visa garso sistema privalo būti sumontuota bagažinėje. Automobilio kėbulo dalyse papildomai įrengtos atviros angos į išorę neleistinos. Bet kokia automobilyje esanti pertvara ar siena, yra akustinė sistema.

Junior, Street Stock, Street A, Street B, Street C

Akustinės sienos ar pertvaros neleidžiamos, išskyrus galinę palangę.

4.5 Automobiliai su akustinėmis sistemomis gali rungtis tik Extreme klasėje.
Galinė palangė nelaikoma akustine sistema. Minimalūs perdirbimai (durelių garsiakalbių podiumai, galinė palangė) nepriskiriami prie automobilio perdirbimo.

4.6 Dalyviai gali naudoti, bet kokią audiosistemą, maitinamą nuo automobilio 12V elektros sistemos. Jei maitinimo įtampa esant užgesintam varikliui viršija 16 V, dalyvis gali rungtis tik Extreme ir Extreme PLUS klasėje.

4.7 Matavimo metu automobilio variklis neprivalo būti užgesintas.

5. Klasės

5.1 JUNIOR

5.1.1 Šioje klasėje gali dalyvauti Dalyviai su gamintojo gamykliniais žemų dažnių garsiakalbiais ir gamyklinėmis dėžėmis.

5.1.2 Žemų dažnių garsiakalbis ir dėžė turi atitikti nurodytą modelį.

5.1.3 Šiose klasėse naudojama garso aparatūra turi būti prieinama kiekvienam (negali būti pagal specialų užsakymą gaminta aparatūra).

5.1.4 Junior klasėje negali dalyvauti su garso aparatūros prekyba susijusios įmonės ar jų atstovai.

5.1.5 Šios klasės skirtos automobiliams, be didelių modifikacijų, taip pat jose negali dalyvauti tokie automobiliai: Honda CRX, Fiat Panda, Seat Marbellas, Yugos, krovininiai automobiliai, mikroautobusai.

5.1.6 Leidžiami standartiniai 12V, 6 sekcijų švino/rūgšties arba geliniai akumuliatoriai (AGM), skirti automobiliams. Akumuliatoriai turi būti saugiai įtvirtinti. Akumuliatorių talpa neribojama. Ličio baterijos draudžiamos.

5.1.7 Leidžiamas 1 stiprintuvas, kurio gamintojo deklaruojamas galingumas neviršija 500 W rms, o bendra varža ne žemesnė nei 1 Ohm.

5.2 STREET STOCK

5.2.1 Street Stock klasė yra skirta dalyviams, kurie nėra anksčiau dalyvavę aukštesnėse klasėse (Street A, Street B, Street C, Extreme, Extreme PLUS).

5.2.2 Šiose klasėse naudojama garso aparatūra turi būti prieinama kiekvienam (negali būti pagal specialų užsakymą gaminta aparatūra).

5.2.3 Street Stock klasėje negali dalyvauti su garso aparatūros prekyba susijusios įmonės ar jų atstovai.

5.2.4 Šios klasės skirtos automobiliams, be didelių modifikacijų, taip pat jose negali dalyvauti tokie automobiliai: Honda CRX, Fiat Panda, Seat Marbellas, Yugos, krovininiai automobiliai, mikroautobusai.

5.2.5 Leidžiami standartiniai 12V, 6 sekcijų švino/rūgšties arba geliniai akumuliatoriai (AGM), skirti automobiliams. Akumuliatorius turi būti saugiai įtvirtintas. Akumuliatorių talpa neribojama. Leidžiamas vienas akumuliatorius, standartinėje vietoje.

5.2.6 Garsiakalbių skaičius neribojamas.

5.2.7 Šioje klasėje leidžiamas 1 stiprintuvas, kurio gamintojo deklaruojamas galingumas neviršija 1500 W rms, o bendra varža ne žemesnė nei 1 Ohm.

5.3 STREET A

5.3.1 Street klasėse draudžiama dalyvauti mikroautobusams ir krovininiams automobiliams.

5.3.2 Stiprintuvai, naudojami ne žemų dažnių garsiakalbiams, neskaičiuojami.

5.3.3 Leidžiami standartiniai 12 V akumuliatoriai. Pagrindinis akumuliatorius turi būti gamintojo numatytoje vietoje, papildomas – bagažinėje. Akumuliatoriai turi būti saugiai įtvirtinti. Akumuliatorių talpa neribojama. Liedžiamas standartinėje vietoje esantis + papildomas bagažinėje.

Ličio baterijos draudžiamos.

5.3.4 Galima naudoti ne daugiau kaip 2 žemo dažnio stiprintuvus.

5.3.5 Akustinės sienos ar pertvaros neleidžiamos, išskyrus galinę palangę.

5.3.6 Vienas 30 cm (12″) skersmens žemo dažnio garsiakalbis
arba ne daugiau kaip du 25 cm (10″) žemo dažnio garsiakalbiai, arba ne daugiau kaip trys 20 cm (8″) žemo dažnio garsiakalbiai.

5.4 STREET B

5.4 .1 Street klasėse draudžiama dalyvauti mikroautobusams ir krovininiams automobiliams.

5.4.2 Stiprintuvai, naudojami ne žemų dažnių garsiakalbiams, neskaičiuojami.

5.4.3 Leidžiami standartiniai 12 V akumuliatoriai. Pagrindinis akumuliatorius turi būti gamintojo numatytoje vietoje, papildomas – bagažinėje. Akumuliatoriai turi būti saugiai įtvirtinti. Akumuliatorių talpa neribojama.

Ličio baterijos draudžiamos.

5.4.4 Galima naudoti ne daugiau kaip 2 žemo dažnio stiprintuvus. Akustinės sienos ar pertvaros neleidžiamos, išskyrus galinę palangę.

5.4.5 Vienas 38 cm (15″) skersmens žemo dažnio garsiakalbis
arba ne daugiau kaip du 30 cm (12″) žemo dažnio garsiakalbiai,
arba ne daugiau kaip trys 25 cm (10″) žemo dažnio garsiakalbiai,
arba ne daugiau kaip keturi 20 cm (8″) žemo dažnio garsiakalbiai.

5.5 STREET C

5.5.1 Galima naudoti ne daugiau kaip 2 žemo dažnio stiprintuvus. Akustinės sienos ar pertvaros neleidžiamos, išskyrus galinę palangę.

5.5.2 Akumuliatorių talpa neribojama.

5.5.3 Vienas 46 cm (18“) skersmens žemo dažnio garsiakalbis,
arba ne daugiau kaip du 38 cm (15″) žemo dažnio garsiakalbiai,
arba ne daugiau kaip trys 30 cm (12″) žemo dažnio garsiakalbiai,
arba ne daugiau kaip keturi 25 cm (10″) žemo dažnio garsiakalbiai,
arba ne daugiau kaip penki 20 cm (8″) žemo dažnio garsiakalbiai.

5.6 EXTREME

5.6.1 Garsiakalbių skaičius neribojamas.

5.6.2 Ne daugiau kaip 4 stiprintuvai vienam garsiakalbiui.

5.6.3 Akumuliatorių talpa neribojama. Didžiausia leidžiama įtampa – 18 V.

5.6.4 Įranga turi būti sumontuota už priekinių durelių staktos.

4.5.5 Akustinės sienos ar pertvaros neleidžiamos, išskyrus galinę palangę.

5.7 EXTREME PLUS

5.7.1 Garsiakalbių skaičius neribojamas.

5.7.2 Ne daugiau kaip 4 stiprintuvai vienam garsiakalbiui.

5.7.3 Akumuliatorių talpa neribojama. Didžiausia leidžiama įtampa – 18 V.

5.7.4 Įranga turi būti sumontuota iki priekinių durelių staktos.

6. Transporto priemonės reikalavimai

6.1 Transporto priemonė iki matavimo vietos privalo atvažiuoti pati, savo variklio pagalba.

6.2 Garso slėgio matavimo sensorius pritvirtinamas prie priekinio stiklo 30cm atstumu nuo dešinio automobilio statramsčio ir 10cm atstumu nuo priekinio panielio. Atstumas nuo sensoriaus iki sėdynės negali būti mažesnis nei 76,2 cm

6.3 Garso generatorius, dažnio daugintuvus, harmonizatorius, garsiakalbius su servomechanizmais ir pan. naudoti draudžiama.

6.4 Visi audiosistemos elementai turi būti pritvirtinti (papildomi, kondensatoriai, stiprintuvai, ir kt.) ir nepažeisti jų naudojimo ir eksploatavimo taisyklių, kurias nurodo gamintojas.

6.5 Laidai, skirti garso sistemai, turi nekelti pavojaus.

6.6 Žemo dažnio garsiakalbių dėžės varžybų metu gali būti ir nepritvirtintos, jei nepažeidžia jų naudojimo ir eksploatavimo taisyklių.

6.7 Matavimo metu automobilio originalūs ar papildomai sumontuoti orą pučiantys prietaisai turi būti išjungti (ši nuostata liečia ir automobilio salono kondicionavimo sistemą), durys, langai, liukai ar bagažinės dangtis ir visos kitos angos turi būti uždaryti (išskyrus vairuotojo duris), rankinis stabdis privalo būti įjungtas. Neįvykdęs šių reikalavimų dalyvis diskvalifikuojamas.

6.8 Matavimų aikštelėje per pasiruošimui skirtas 5 min. dalyviui leidžiama apklijuoti, dalyvio nuomone, nesandarias automobilio vietas lipnia juosta, ar kitomis medžiagomis.

7. Varžybų eiga

7.1 Po dalyvių suskirstymo į grupes, kiekvienoje grupėje vykdomas kvalifikacinis varžybų etapas t.y. išmatuojamas visų vienoje grupėje dalyvaujančių automobilių garso slėgis.

7.2 Dalyviui įvažiavus į matavimo aikštelę, skiriamos 5 min. pasiruošimui.

7.4 Dalyvis turi atvažiuoti į aikštelę ne vėliau kaip per 5 min. po teisėjo nurodymo mikrofonu. Jeigu dalyvis per nustatytą laiką neatvyksta į aikštelę, matavimas nevykdomas. Tokiu atveju dalyvio rezultatas – 0,00db.

7.5 Po kvalifikacinio varžybų etapo lieka aštuoni arba keturi (jeigu grupėje dalyvių mažiau negu 8) dalyviai, kurių automobilių garso slėgio matavimo rezultatai geriausi. Jie toliau rungiasi atkrintamuosiuose varžybų etapuose, kiti iš varžybų iškrenta.

7.6 Po kvalifikacijos dalyviai rungiasi porose pagal parodytą rezultatą toliau numatyta tvarka: pirmas su aštuntu, antras su septintu, trečias su šeštu, ketvirtas su penktu (pirmas su ketvirtu, antras su trečiu).

7.7 Atkrintamasis varžybų etapas vyksta pagal taisyklę: pralaimėjęs – iškrenta.

7.8 Dalyvis gali naudoti bet kokią laikmeną (USB, duomenų kaupiklis, Bluetooth sąsaja ar pan.) su bet kokiu muzikiniu įrašu, matuojamas dažnis ne žemesnis nei 20 Hz ir ne aukštesnis kaip 60Hz. Įrašas privalo būti muzikinis. Jei garso įrašas matavimo metu žemesnis nei 20Hz arba aukštesnis nei 60Hz dažnio, rezultatas 0,00db arba Organizatorius nurodo Varžybų aprašyme, kad muzikinis įrašas bus suteikiamas Organizatoriaus.

7.8 Jeigu, vykstant matavimui, dalyvio audiosistemoje įvyko gedimas, bet jo rezultatas užfiksuotas aukštesnis, iki kito varžybų etapo dalyvis turi spėti pašalinti gedimą. Jei nepavyksta to padaryti, į sekantį etapą patenka poroje pralaimėjęs dalyvis.

7.9 Jeigu matavimo vietoje, bet dar neprasidėjus matavimui, sugenda audiosistema, dalyvis 5 minutes gali tvarkyti/reguliuoti savo audiosistemą. Per šį laiką nesugebėjęs susitvarkyti savo audiosistemos, dalyvis netenka teisės rungtis toliau – iškrenta.

7.10 Atidaryti automobilio duris, vykstant matavimui, galima tik vairuotojo pusės dureles. Jei matavimo metu, atidaromos bet kurios kitos nei vairuotojo durelės – dalyvis diskvalifikuojamas.

7.11 Jeigu, antrasis dalyvis sutinka ir teisėjas leidžia, pašalinus pažeidimą, vykdomas pakartotinis matavimas (iš karto, neišvykstant iš aikštelės).

7.12 Tarp matavimų, arba garso matavimo vietoje per 5 minutes skirtas pasiruošimui, leidžiama keisti žemo dažnio garsiakalbius ar kitas sistemos dalis į tokio pat (arba mažesnio) dydžio, kiekio ir galingumo, koks buvo deklaruojamas registracijos metu.

7.13 Esant vienodiems matavimo rezultatams, dalyviams, neišvažiuojant iš aikštelės, suteikiama galimybė 5 minutes pakrauti savo automobilių akumuliatorius (tik variklio pagalba, nenaudojant jokių papildomų krautuvų), pasitikrinti garso sistemą. Po 5 minučių matavimas pakartojamas.

7.14 Savo automobilio garso sistemą valdo tik pats dalyvis.

7.15 Matavimų aikštelėje prie automobilio dalyviui leidžiama turėti palaikomąją grupę (iki 5-ių žmonių įskaitant vaikus). Dalyviui ir/ar palaikomosios grupės nariams matavimo metu leidžiama prisilietimo būdu laikyti automobilio kėbulo dalis. Dalyvio ir/ar jo palaikomosios grupės narių veiksmai (svaiginimasis alkoholiu ar kitomis psichotropinėmis medžiagomis, agresyvus elgesys, muštynių sukėlimas, teisėjų, kitų dalyvių, žiūrovų įžeidinėjimas ir kiti visuotinai priimtoms moralės normoms prieštaraujantys veiksmai) suteikia teisėjams teisę diskvalifikuoti dalyvį.

7.16 Dalyvis visų varžybų metu pilnai atsako už savo palaikomosios grupės narių veiksmus pagal šių taisyklių nuostatas.

7.17 Jei nurodytose Klasėse Varžybų registracijos metu nesusidaro daugiau nei 4 Dalyviai – klasė anuliuojama. Anuliuotos klasės dalyviai perkeliami į aukštesnę klasę. Dalyviui nesutinkant keisti klasės – Dalyvis turi teisę atsisakyti dalyvauti Varžybose ar Kategorijoje.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1 Automobilių audiosistemos gali sukurti didelį garso slėgį, todėl dalyviams rekomenduojama matavimų metu nebūti automobilyje, naudoti nuotolinio valdymo pultelį. Neturintiems nuotolinio audiosistemos valdymo pultelio leidžiama būti automobilyje, jei dalyvis naudoja papildomas klausą saugančias priemones (ausines). Pašaliniams asmenims matavimo metu būti automobilyje draudžiama.

8.2 Organizatoriai neprisiima atsakomybės už galimus dalyvių sveikatos sutrikimus.

8.3 Organizatoriai ir teisėjai neprisiima atsakomybės už galimus dalyvio audiosistemos ar automobilio gedimus varžybų metu.

8.4 Varžybų dalyviai turi nepažeisti viešosios tvarkos, gerbti kitus dalyvius ir žiūrovus, klausyti teisėjų nurodymų. Renginio teritorijoje privaloma laikytis KET, už jų pažeidimus atsako pažeidėjai LR įstatymų nustatyta tvarka.

8.5 Reklaminės medžiagos (vėliavos, tentai, muzikinis takelis, bukletų, skrajučių ar pan.) dalinimas, ekspozicija renginio metu renginio teritorijoje leidžiamas tik iš anksto suderinus su varžybų organizatoriais ir gavus jų leidimą. Nesuderinus reklamos su varžybų organizatoriais, asmuo/asmenų grupė gauna įspėjimą. Nesilaikant įspėjimo – automobilio vairuotojas/asmuo ar asmenų grupė/ dalyvis sankcionuojami : diskvalifikacija, renginio teritorijos palikimas, esant konfliktinėms situacijoms – piniginė bauda nuo 100 EUR.

8.6 Visi protestai dėl teisėjų sprendimų priimami tik raštu. Priimant protestą imamas 35Є (trisdešimt penkių eurų) mokestis. Jeigu protestas pripažįstamas pagrįstu, mokestis grąžinamas. Jeigu protestas teisėjų nepripažįstamas, mokestis sunaudojamas organizacinėms išlaidoms ir protesto teikėjui negrąžinamas.

8.7 Diskvalifikuotam dalyviui registracijos mokestis negrąžinamas.

8.8 Viešinamos nuostatos tarp etapų gali būti redaguojamos organizatorių.

Organizatorius pasilieka teisę keisti, pildyti taisykles, apie tai neprivalo pranešti interesantams.

Visais susijusiais klausimais asmenys gali teirautis el.paštu: info@bassroyal.lt